Inhoudelijk Programma


In de lezingenruimte in het midden van Design District kunnen bezoekers lezingen, presentaties, discussies en tours bijwonen. 
De inhoud wordt verzorgd door het Center for People and Buildings (woensdag 7 juni), de Beroepsvereniging Nederlandse Interieurarchitecten (Donderdag 8 juni) en Facility Management Nederland (Vrijdag 9 juni). De lezingen zijn voor zowel leden als niet-leden, en gratis toegankelijk!


WOENSDAG 7 JUNI 2017

CfPB – Center for People and Buildings

14.00 – 14.45 uur Werken en de werkomgeving in 2025 – resultaten Futures Forum
De wereld verandert in rap tempo. Dat heeft gevolgen voor onze manier van werken. Wat verandert er en wat betekent dat voor de ondersteunende diensten?  In het onderzoeksprogramma Futures Forum is samen met 12 grote kantoorhoudende organisaties stilgestaan bij deze vragen. Aan het onderzoek is deelgenomen door experts vanuit de disciplines ICT, HRM en FM. In de lezing vertellen we u over de belangrijkste uitkomsten.

15.00 – 15.45 uur Nut en opzet van een VIP benchmark
In een recente bijeenkomst van de Vereniging van InrichtingsProfessionals (VIP) is het idee om een benchmark voor door VIP-leden ingerichte projecten te ontwikkelen enthousiast ontvangen. Gedacht wordt aan jaarlijks 20 à 30 quick scan projectevaluaties waarbij beleving en waardering van inrichting en proces in kaart worden gebracht. Dat levert leerpunten en zicht op de ontwikkeling van het inrichtingsvak. Na een korte toelichting van het plan willen we met de bezoekers in gesprek over de waarde en de opzet van een dergelijke benchmark.


DONDERDAG 8 JUNI 2017

BNI – Beroepsvereniging Nederlandse Interieurarchitecten

bni kennismiddag#2 2017: ‘Groen in het interieur’
De kennismiddag bestaat uit 3 lezingen tussen 13.00 – 15.45 uur. Het bijwonen van de middag staat voor 3 uur scholing voor interieurarchitecten. Graag aanmelden bij Lisa Visser, secretariaat@bni.nl.

Interieurbeplanting wordt steeds vaker ingezet om het welbevinden van de gebruikers van een gebouw te verhogen, maar het heeft ook effect op de productiviteit. Laat je informeren over de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van beplanting in het interieur. Wat komt er allemaal bij kijken, als je als ontwerper groen in het interieur laat plaatsen, zoals bijvoorbeeld living walls of een kruidenmuur in keukens? Denk aan onderhoud, voldoende daglichttoetreding, kunstlicht etc.? Wat is nu precies het effect op het binnenklimaat, gezondheid, concentratie en luchtvochtigheid?

Lezing 1: 13:30 – 14:00 uur: sprekers: Arja Hop en Peter Svenson
Presentatie residuproject, onderzoek naar beplanting om het gebouw en toepassing daarvan in het interieur

Lezing 2: 14:00 – 14:45 uur: spreker: Philip van Traa, oprichter en creatief directeur van GrownDownTown. Het bedrijf GrownDownTown is de winnaar VHG Interieur beplanting 2017, wegens lef om te experimenteren en het geven van een impuls op het gebied van innovatie aan de sector. GrownDownTown heeft o.a. aan de volgende projecten gewerkt: rooftoppark B.Amsterdam, eetbare daktuin HvA, subtropische kassen bij Joolz.

Lezing 3: 15:00 – 15:45 uur: spreker: tuinarchitectuur vanuit het interieur bezien
Het programma is bijna rond, maar met dit onderdeel zijn we nog druk bezig.


VRIJDAG 9 JUNI 2017

FMN – Facility Management Nederland       

Tour ‘Wat is er Nieuw’ om 11.15 uur, 12.30 uur, 13.45 uur, 15.00 uur, 16.30 uur.
Een SpecialTour van een uur langs 6 geselecteerde Design District Deelnemers, waar je ‘tothepoint’ wordt geïnformeerd over de huidige stand van zaken. In zijn diversiteit een uniek rondje door de wereld van de binnenkant van gebouwen.
Georganiseerd door FMN ‘CoCreatie’.

Presentatie: ‘De Groene Omgeving’ om 12.30 uur
‘Groen’ is een begrip dat we steeds vaker tegenkomen. De politieke agenda staat er bol van en op veel fronten wordt gesleuteld aan het begrip Duurzaamheid. Er is steeds meer begrip voor het ‘redden van de wereld’ in plaats van denken in ‘terugverdientijden’ en ‘verdienmodellen’. De wereld verandert echt. Wat is de stand van zaken en waar kunnen de inrichtingsbranche, de verhuurder en de eindgebruiker van leren. Waar zetten we op in?
Georganiseerd door FMN Expertgroep ‘Circulaire en Inclusieve Economie’.

Presentatie: ‘Concentratie’ om 13.45 uur
Wat is de stand van zaken binnen ‘werkomgevingen’, wat was de koers van de afgelopen jaren en tegen welke zaken lopen we aan als het gaat om de mix binnen werken van Ontmoeten, Teamwerk en Concentratiewerk naast Thuis en Onderweg werken? Handvaten voor gebruiker, adviseur en leverancier.
Georganiseerd door FMN Expertgroep ‘Mensgerichte Werkomgeving’.

Panel-discussie: ‘Presterende WerkGebouwen’ om 15.00 uur
Hoe gaan we om met de schijnbare ‘belangen’ van partijen betrokken bij het leveren van een WerkOmgeving. Er moet echt meer worden samengewerkt. Maar gaat dat lukken en slagen we er in “Presterende Gebouwen” te realiseren waar gebruikende organisaties ‘blij’, ‘beter presterend’ en ‘trots’ van worden. Een discussie met pit tussen prominente spelers. De Vastgoed-Huisvestingsdeskundige, de Gebruiker, de Leverancier en de Architect.
Georganiseerd door FMN Expertgroep ‘Vastgoed van de Toekomst’.